Vynikající francouzský znalec zednářstva i mnoha dalších pomocníků Satanovy synagogy, katolický autor Leon de Poncins, nám ve studii z roku 1992 ukazuje skutečný smysl tzv. židovsko-křesťanského smíření, i záludné metody, jimiž bylo dosaženo přijetí prohlášení o Židech II. vatikánského koncilu. Autor se ve své práci opírá o originální texty renomovaných židovských vůdců, které dokládají, jakým způsobem se poté většina koncilních otců prohlášením o vztahu mezi Církví a Židovstvem nechala podvést a zneužít. Připojený dokumentární dodatek dokládá fatální působení deklarace „Nostra aetate“ na oficiální věrouku a liturgii pokoncilní církve. Předkládaná kniha mohla být ve Francii publikována pouze ve výtahu. V úplnosti vyšla dosud jen v angličtině a němčině, a nyní se dostává poprvé do ruky i našemu čtenáři.