Kniha německého autora dr. Josef Filsera z roku 1995 již svým titulem ukazuje na zvolené, nanejvýš potřebné a důležité téma. Na velmi skromně vymezené ploše snad ani nelze podat lépe a srozumitelněji současný děsivý stav Církve spolu s příčinami i důsledky pro budoucnost, než jak činí autor předkládané studie. Čtenář zde názorně, krok za krokem, poznává pravý smysl záludné protestantizace katolické Církve, kterým bylo a je začlenění pravé církve Kristovy do jednotného synkretického náboženství nového věku, otevřené vlády Satana a jeho synagogy v osobě Antikrista.