Autor, argentinský katolický kněz, se ve své rozsahem nevelké studii z roku 1936 dotýká snad všech hlavních aspektů nepřekonatelného antagonismu mezi křesťanstvím a judaismem. Nelze porozumět skutečnému smyslu dějin, ani významu všech událostí, pokud nepochopíme problém Židovstva a absolutní protiklad mezi židovstvím a křesťanstvím. Zmíněný protiklad nemá vysvětlení ani řešení ve fanatismu nebo rasovém antisemitismu. Pravda je v katolické věrouce a nařízeních Církve, které tento problém (teo)logicky dokonale pojednávají. Jak píše německý vydavatel v úvodní poznámce, „kniha veledůstojného Julia Meinviella přináší podle našeho vědomí nejúplnější a nejpřesnější pojetí dané problematiky“. Proto také jeho dílo dodnes neztratilo sebeméně na významu a aktuálnosti.