Kniha německého autora z roku 1995 je věnována vztahům judaistického Židovstva a křesťanstva. Podává jasný výklad příčin vzájemného nepřátelství i jeho původců, uvádí čtenáře do teoretické i praktické Kabbaly, Talmudu, do židovského mesianismu jako hlavního zdroje likvidace pravé Církve Ježíše Krista, a v zájmu objektivity staví výhradně na citacích židovských a zednářských pramenů. Hlavní pozornost věnuje autor především religiózní revoluci v katolické církvi, mj. interreligióznímu ekumenismu a dialogu s cílem „zjednat všude přístup judaismu“ (Darmesteter) a „připravit Izraeli cestu k moci“ (Izoulet).