Jen stěží uvěřitelnou a normálně myslícímu a cítícímu člověku vlastně nepředstavitelnou skutečnost židovské rituální vraždy pro krev zde německý autor podrobně a nezvratně dokazuje na základě věrohodných historických dokumentů, svědectví i soudních spisů ze všech dob a míst. „Contra facta non sunt argumenta“ (Proti skutečnostem neexistují argumenty). Autor rovněž ukazuje, že naprostá většina historicky prokázaných hrůzných činů byla spáchána v čase kolem velkých židovských svátků. Ostatně jak jinak vysvětlit nikým nezpochybňovanou (a také nezpochybnitelnou) skutečnost, že z rituální vraždy pro krev byli vždy a všude podezíráni, obviňováni, usvědčováni (a dříve také souzeni) výhradně talmudští Židé. Obvinění se tedy nevztahovalo na Židovstvo jako celek, i když proti vyšetřování resp. odsouzení spolehlivě usvědčených pachatelů vždy vystupovalo v pevně semknuté frontě jako jeden muž. Schrammova studie je otřesná, ale pro každého poučná a potřebná informativní četba o dnes již naprosto tabuizovaném tématu.