Tyto otřesné snímky z židovských košer jatek ukazují, jak vypadá průmyslová židovská rituální porážka dobytka. Dobytek je elektrickými šoky nahnán do úchytného zařízení, které ho obrátí vzhůru nohama a tak obnaží hrdlo. Dobytek je pak podříznut a jsou mu vytrženy průdušnice, zatímco dobytek je při plném vědomí. Poté, co je dobytek částečně zaživa roztrhán a vyhozen z úchytného zařízení, prožívá dlouhou trýzeň až do úplného vykrvácení. To nastává za 4 až 10 minut. Tento krutý způsob zabíjení dobytka ukazuje na sadismus Židů! Košerování odpovídá rituálním předpisům o jídle a nikoli předpisům pro vykonávání bohoslužeb, jak se Židé snaží namlouvat. Předpisy o košerování jsou obsaženy v Talmudu. Tam je předepsán i krční řez, a talmudská tradice tvrdí, že předpis pochází již od Mojžíše a jím byl míněn, když nakázal (V. Mojž. 12, 21): „Zabij ze skotů svých i ovcí, kteréž Jehova dal tobě, jak jsem ti přikázal.“ Zákaz, aby nebylo zvíře před vykrvácením omráčeno, odvozuje se z tohoto: „Již v bibli stojí zákaz… Mršiny i co dravou zvěří jest zadáveno – jísti nebudeš (3. Mojž. 22, 8).