Málokdy se dostane čtenáři do ruky tak významné dílo o kabbalisticko-talmudské žido­vské světové moci, jejímž jediným cílem je naprosté a totální zotročení (a částečně i zničení) všech národů světa pod židovské jho! Studie je o to, cennější, že jejím autorem je křesťanský, upřímně vlastenecky cítící Rus, tedy příslušník národa, kterého většina lidí tzv. vyspělé civilizace, omámených nenávistnou a podlou propagandou, vnímá jako vynálezce a nositele bezbožného bolševismu i jeho nesrovnatelně záludnější současné podoby. To zloděj volá „Chyťte zloděje!“ Bolševismus nikdy nebyla ruská ideologie, nýbrž ryze talmudská a tedy židovská. Rusové naopak byli její první a nejtragičtější obětí, přestože i tam se jako ostatně všude našli domácí zrádci víry i národa. Čtenář by si měl v zájmu správného pochopení předkládaného díla předem také vyjasnit, že ze všech národů bývalého východního bloku jsou právě Rusové ve zcela výjimečné situaci. Zatímco ostatní národy a národnosti mohly rozpad sovětského bloku pociťovat byť i zcela mylně, jak se rychle ukázalo jako osvobození od „ruské okupace“, protože byla okamžitě nahrazena ještě děsivějším monstrem Evropské unie a připravované světové vlády, pro Rusy to znamenalo nejen ztrátu mocenského postavení, ale co horšího, i doslova národní tragédii. Autor ve své knize ukazuje skutečné kořeny současného stavu světa a dokládá je buď nezpochybnitelnými argumenty, nebo vždy alespoň velmi dobře podloženými předpoklady. Z toho pohledu je jeho dílo zcela jedinečné, jak se čtenář sám přesvědčí, bude-li k němu přistupovat bez hluboce zakořeněných předsudků, vštěpovaných mu právě těmi, kteří se tím jen snaží odvrátit odpovědnost od sebe samých. Říká o tom zcela jasně: „Úkolem lidstva je tedy ve vlastním zájmu i bitva za svobodné, národní a křesťanské Rusko. Rovněž malé národy Ruska i Evropy a především jejich elity, jichž jako pátou kolonu používá judaismus k hanobení a odsouzení Rusů si vůbec neuvědomují, jak i s nimi samotnými pokořitelé Ruska naloží, jakmile ti ruský lid s konečnou platností zlikvidují. ... Sionistické a zednářské kruhy je nepovažují za lidi, nýbrž za pouhý nástroj, který se po dosažení cílů odhazuje. Náš nepřítel je totiž společný, stále ten samý: světová židovská oligarchie, světový sionismus a světové zednářstvo.“