Autor ve své klasické knize s mimořádnou znalostí věci líčí zločiny zednářstva své éry, tj. období před první světovou válkou a během ní. Je samozřejmé, že me­zitím již i tento nejmocnější nástroj úsilí o židovskou světovládu prošel výrazným vývojem v souladu s jím změněnými společenskými i politickými poměry. Wichtlova kniha neztratila nic na své závažnosti a důkladné znalosti před­mě­tu ani dnes, kdy již zednáři v předtuše blížícího se triumfu začínají sami poodha­lo­vat mno­hé ze své dosud přísně tajené činnosti. Stačí jen připomenout, že se na­př. zcela bezostyšně hlásí jako ke svému dílu k tzv. Francouzské revoluci se všemi jejími hrů­zami a ukrutnostmi ve jménu „svobody a pokroku“. Proto také autorova kniha sice již nevyvolá takový rozruch a doslova paniku v zednářských kruzích jako v do­bě svého vydání, ale přesto je stále jednou ze základních prací k pochopení a hlub­šímu studiu této tajné internacionály se židovskými vůdci.