Nebyl by důvod sebeméně se zabývat tzv. aférou Rath, kdyby nebyla jistým způsobem příznačná. V podstatě nejde o nic jiného, než o projev mocenského boje různých úrovní židovské hierarchie, dávající nižším složkám jasně najevo varování, že nikdo nemá „nic jistého“, a současně je článkem permanentního testování duševní úrovně ovládaného obyvatelstva a odvrácení jeho pozornosti od skutečně důležitých otázek. Krátká glosa Jaromíra Hejny to ukazuje naprosto jasným a srozumitelným způsobem, jemuž „může porozumět každý. Bude-li ovšem chtít…“