U předkládaného díla jde o separát z rozsáhlé (1 700 stran) a jedinečné práce německého magistra teologie J. Rothkranze Koncilní prohlášení o náboženské svobodě. Dokument II. vatikánského koncilu a jeho následky, Durach 1995. Jedinečné bez nadsázky proto, že v celé – dnes již nesmírně rozsáhlé literatuře o důsledcích neblahého II. vatikánského koncilu – by se jen stěží našlo něco srovnatelného nejen rozsahem, ale především dokonalou znalostí předmětu, šíří záběru a hlavně pevným a jasným katolickým postojem. Jsme si dobře vědomi, že četba předkládaného díla je nelehká i pro laika s alespoň základními teologickými znalostmi. Opravdový katolík by se tím však rozhodně neměl dát odradit, protože infiltrace Církve Satanovou synagogou již pokročila tak daleko, že je mu naléhavě zapotřebí poučení a vysvětlení skutečného stavu, který je doslova hrozivý.