Rozsahem nevelká studie renomovaného německého autora, magistra teologie, Johanna Rothkranze,   z roku 1997 je spolehlivým vodítkem každého katolíka po tragickém II. vatikánském koncilu, stojícího před otázkou: Věrnost papeži? Samozřejmě, ale kterému? Odpověď zní v největší možné stručnosti takto: „Výlučné podrobení se pravému papeži a naprosté zřeknutí se každého falešného papeže, tj. protipapeže nebo pseudopapeže.“