O židovské rituální vraždě pro krev bylo vydáno obrovské množství knih, většinou její existenci zarputile popírajících, tedy ze židovské strany. V oné oblasti literatury, uznávající hroznou realitu rituální vraždy pro krev, patří knize německého autora Gerharda Utikala (IV. a V. vyd. 1937) nesporně významné místo. Její autor totiž jako jeden z prvních systematicky ukázal a doložil, že pod pojem „rituální vražda patří také a především Židy spáchané hromadné popravy nežidovských národů. Krvelačná nenávist vůči všemu nežidovskému se ve všech dobách projevovala také formou masového vyvražďování celých národů“. Neměli bychom se proto nechat zastrašit propagandou masmédií a porovnávat údaje z předkládané knihy s tím, co sami v historii i ve světě vidíme doslova na každém kroku.