První část (1999) dvoudílné knihy Robina de Ruitera „Třináct satanských pokrevních dynastií“ líčí průběh zřizování nového světového řádu k totálnímu ovládnutí lidské rasy a také ukazuje, které rodiny a jejich nejvýznamnější spojenci to konkrétně jsou. A jak sám říká, rozhodně nejde o pouhou teorii, nýbrž o skutečné působení tajných společností a okultních oligarchií, vedených nejvlivnějšími rodinami našeho světa, které vnucují lidstvu stále rychleji a neodvratněji jednosvětový otrocký stát.

„Po pádu komunismu v Evropě a skončení studené války nastal čas, kdy si lidé mysleli, že ještě nikdy nebyl mír tak blízko. Šlo však o planou naději! Celosvětové krize všeho druhu ani v nejmenším neskončily. Z rafinovaně vyvolaného chaosu se i dnes odvíjejí války, hospodářské krize a politické zmatky. Vypadá to, jako by lidstvo mělo být drženo v trvalém neklidu, nestabilitě a strachu!“

Někoho možná zarazí, že mezi iluminátskými dynastiemi, pracujícími na pradávném plánu talmudských Židů na ovládnutí světa, najde zdánlivě naprosto nelogicky také nežidovská, např. čínská jména. Stačí pozorně číst Protokoly sionských mudrců: „Dokud pevně neuchopíme svrchovanou vládu nad světem, budeme všude zakládat a rozmnožovat zednářské lóže. Do nich přilákáme všechny, kteří hrají nebo by mohli hrát vynikající úlohu ve společnosti. Lóže jsou pro nás znamenitým prostředkem k získávání informací a vykonávání našeho vlivu. Všechny zednářské lóže soustředíme pod jedno vedení, které bude známé jenom nám a v němž budou pouze naši Mudrci. Všechny lóže budou mít své představené, aby jimi byly kryty skutečné řídící osobnosti…“ (15,6-7).

De Ruiter nezapomíná ani na hroznou skutečnost dnes již dobře viditelného infiltrování pokoncilní katolické církve zednářstvem ve službách Satanovy synagogy. Kdo si porovná informace této knihy s realitou, musí dát autorovi za pravdu.

Některé pasáže knihy snad mohou znít až příliš nepravděpodobné, fantastické a tedy ve skutečnosti nemožné. Nezapomínejme však, že zloba padlého anděla, Satana, i jeho vyvolených pozemských služebníků přesahuje jakoukoli lidskou představivost.

Předvoj Antikrista, Satanův náměstek na zemi, se již dávno vydal na poslední a rozhodující pochod. Čas jeho panství se přibližuje úžasnou rychlostí a přinese nám překvapení, která celé lidstvo ohromí a vyděsí. Blíží se konec svobody národů a spolu s ní i svobody jednotlivce. Proto je čtenář krok za krokem uváděn do zákulisí světového dění, aby včas poznal, co je skutečnou „příčinou tolika bídy a zla ve světě“ z podtitulu knihy.