Druhý díl Pokrevních dynastií je logickým, téma prohlubujícím a doplňujícím pokračováním dílu prvního. Ukazuje čtenáři hluboce skryté a dokonce i současným historikům velmi málo známé zákulisí dnešních světových dějin. Ruiter dokládá, jak se pod pláštíkem světové politiky vystupující internacionální monopolisté snaží zničit stávající světový pořádek a na jeho místě instalovat diktátorský Nový světový řád, celosvětový plán pro světovou vládu, světovou diktaturu se všemi jejími složkami. Stejně jako první díl, i druhý pojednává o zřízení Nového světového řádu, jehož cílem je zotročení celého lidstva. Od počátku světa až dodnes bylo základním učením a hlavní zásadou satanismu víra, že Satan jednoho dne bude pro každého zřejmě vládnout celému světu. Své panství však Satan nemůže vykonávat přímo jako viditelná osoba; navždy je odkázán na lidské nástroje. Přednostně využívá vlivných lidí, kteří žijí v hříchu. S jejich pomocí dokáže ostatní lidi téměř úplně ovlivňovat. S přispěním ochotných politiků i dalších mocných osob a organizací může stále rozšiřovat okruh své působnosti. Satanova elita vynakládá maximální úsilí na zřízení světové diktatury. Dokud budou pohlížet na Satana jako na svého Boha a věřit, že jeho konečným cílem je zřízení světové diktatury, tak dlouho také budou všichni obyvatelé této země pociťovat všechny zhoubné následky.

Všichni, kdo se nezaleknou pravdy a jsou ochotni o všech zde probíraných věcech nepředpojatě přemýšlet, by to měli považovat za výzvu. Nikdo, a už vůbec ne věřící v Boha, by neměl zavírat oči před skutečnostmi, popisovanými v tomto díle. Zvláště křesťané by měli rozpoznat znamení posledních dnů, o nichž mluví Bible, aby je možná již blízké události nezastihly nepřipravené.