„Teoretické“ pojednání o protikřesťanském spiknutí dokládá, že ve skutečnosti jde o dávné protikřesťanské spiknutí s cílem dosažení absolutní, tj. celosvětové despotické moci, hroznou skutečnost nadcházející „absolutní despotické světovlády nad lidstvem, které jim bude nadobro zotročené ležet u nohou díky absolutnímu dozoru a kontrole“. Spiklenci One World se zuřivě snaží diskriminovat  publicistický odpor vůči svým zákulisním machinacím jako výmysly „směšných spikleneckých teorií“. Tím bychom se však rozhodně neměli nechat odradit nebo dokonce zastrašit, protože přesně o to jejich mediální mašinérii jde.