Fenomén údajného mariánského zjevení je velice komplikovaný a navíc záměrně znejasňovaný, ale jisté je tolik, že jeho hlavním posláním bylo a je „zastínit“ La Salettu a Fatimu s jejich znepokojujícími proroctvími o pro­padnutí Říma bludům, tím je tak říkajíc vymazat z vědomí katolíků. Odtud horlivé podporování Medžugorji ze strany nejvyšších církevních kruhů pokoncilního Říma i zednářsky kontrolovaných masmédií. Autor podává události kolem údajného mariánského zjevení se znalostí věci i mimořádnou schopností podat je čtenáři, který popisovaný předmět dosud znal jen z „oficiální“, tedy nejméně spolehlivé strany.