Předkládaná studie si vytkla za cíl seznámit katolíky i veřejnost se „třetím tajemstvím“ mariánského zjevení ve Fatimě, které určité kruhy dodnes tají, přestože mělo být zpřístupněno nejpozději v roce 1960. Čtenář se postupně dozvídá, kdo a proč má na zatajení slov Matky Boží zájem, co je nejpravděpodobnějším obsahem zmíněného „třetího tajemství“, i průběh vlastního zjevení a jeho další osudy.