„Studie vyvolencovy krycí legendy“ o Hitlerovi je chronologickou a přirozenou analogií krycí legendy TGM téhož autora z roku 1991, která však vznikala již dříve. Proto tam říká: „Je nepochybné, že citované doklady a prameny by bylo možné v řadě případů doplnit o další svědectví a dokumenty dosud nedostupné, utajené či autorovi neznámé.“

Od té doby se skutečně objevilo množství vynikajících vědeckých pramenů, které předpoklady a úvahy autora bohatě dokládají a plně potvrzují, a jimiž jsme jeho studii na příslušných místech doplnili citátem nebo přímým odkazem na literaturu. To také bylo – vedle stále aktuální hodnoty díla – důvodem k nové edici. Dr. Příhoda dále uvádí, že „opticky snad bude na překážku ‚přemíra‘ uváděných a doslova citovaných svědectví“. Na poměrně drobnou studii je jich opravdu hodně, avšak je to nezbytné pro argumentační rozbití mýtů systematické a všudypřítomné zednářské propagandy kolem osoby Adolfa Hitlera. Proto bude na místě čtenáře hned upozornit, že citáty a svědectví v poznámkách pod čarou nejsou jen obvyklým odkazem na použité prameny, ale rovněž zdrojem velmi cenných – a pro mnohé asi překvapujících – doplňujících informací.