Toto pojednání s názvem „Stručný nástin gigantického židovsko-zednářského komplotu“ popisuje dvoutisíciletý boj Satanovy synagogy proti Církvi svaté a křesťanství. Na základě zednářských i nezednářských pramenů je v něm ukázáno, jakým způsobem Židé a zednáři, smrtelní nepřátelé křesťanství v tomto boji postupovali vpřed až do současnosti.