Bible česká, Knihy Starého zákona, podle obecného znění latinského se stálým kritickým zřetelem k původním textům přeložil dr. Jan Hejčl, v Praze 1930. Podle souhlasného názoru příslušných autorit jde o nejlepší komentovaný překlad Starého zákona, jehož autorem byl jeden ze souhvězdí vynikajících českých teologů z konce 19. a první poloviny 20. století.