Záznam výslechu vysokostupňového židovského zednáře Christiana Jureviče Rakovského pracovníkem stalinské policie Kuzminem je dostatečně známý, než aby bylo třeba k němu čtenáři něco dodávat. Snad jen tolik, že byl během polního tažení do Sovětského svazu nalezen dobrovolníkem španělské Modré divize hluboko v ruském vnitrozemí u mrtvoly dlouholetého lékaře NKVD, dr. Josefa Landovského, a že o jeho pravosti nikdy nebyly vzneseny žádné pochybnosti. Rakovského protokoly jsou jako doplněk součástí díla Ulricha Fleischhauera Die echten Protokolle der Weisen von Zion, Sachverständigengutachten, erstattet im Auftrage des Richteramtes V in Bern (Pravé Protokoly sionských mudrců…), U. Bodung-Verlag, Erfurt 1935.

Zápis výslechu významné osobnosti stínové světové vlády je poučný a důležitý v mnoha ohledech, protože jde o „jeden z nejdůležitějších politických dokumentů novější doby“ (M. Dolejší).