Tvrzení o předstíraném atentátu na papeže pokoncilní církve, Jana Pavla II., by opravdu znělo nevěrohodně až fantasticky, kdyby ovšem nebylo podloženo řadou znepokojivých indicií, skutečností a důkazů. Jistě zazní otázka, k čemu by byl takový složitě konspirovaný atentát vůbec dobrý? Odpověď na to dává článek německého katolického časopisu Kyrie eléison (č. 3, 2000) jehož autorem je německý magistr teologie Johannes Rothkranz, který je ovšem třeba číst pozorně a především bez světovými médii implantovaných předsudků.