Bostuničova ,,Pravda o sionských protokolech” z roku 1921 je cenným historickým pramenem. Autor v ní přesvědčivě vyvrací pochybnosti o pravosti, tj. o židovském původu ,,Protokolů sionských mudrců”, dokládá realizaci v nich obsažených záměrů vyvoláním ruských revolucí 1905 a 1917 i krvavé občanské války, zachraňuje pro poučení budoucnosti důležitý dokument ,,Referát soudruha Rappoporta”, ukazující, že cíl Židů při vší jejich přináležitosti k bolševikům zůstává nepochybně čistě židovským, pozoruhodně přesně definuje demagogickou ,,demokracii”, která je ve skutečnosti ,,permanentní revolucí”, ale především dokládá, že židovské nebezpečí spočívá hlavně v plamenné nenávisti ke gójům, která není způsobena nenávistí křesťanů k Židům, ale naopak že nenávist křesťanů k Židům je vyvolána prvotní nenávistí Židů ke křesťanům.