V předkládané stručné studii nejde pouze o „kyvadlo“ (těšící se v současné bezvěrecké společnosti značné popularitě), nýbrž i nespočetné další okultní či spiritistické praktiky – všechny bez výjimky jsou však jen projevy démonů. Katolická církev odedávna učila, že veškerá věštecká umění, jako např. vykládání z karet, písmenková tabulka, kyvadlo atd. jsou hříšná! Je však také známo, že uživatelé kyvadla dříve či později onemocní jak v tělesné, tak i v duševní a duchovní oblasti. A co je nejhorší, kdo jednou práci s kyvadlem úplně propadne, prakticky již pro něj není cesta zpátky. Autor k tomu říká: Vždy mi bylo nápadné, jak lidé mimořádně zarputile obhajují svou práci s kyvadlem! Nejsou již schopni nahlédnout, že jsou spojeni s jistými temnými mocnostmi, a že tyto mocnosti svou činností doslova přitahují. A právě řečenou svázaností je kyvadláři zabráněno v rozlišování duchů. Pro stav pokoncilní tzv. katolické církve je příznačné (a tragické), že o nebezpečnosti užívání kyvadla i dalších okultních praktik nás informují evangeličtí pastoři, zatím co „katoličtí“ duchovní je ještě propagují a jejich bludné knihy se dokonce „nabízejí na mnoha poutních místech“! A závěrečné poučení z předloženého dílka o démonické praktice? Autor je shrnuje stručně, ale výstižně těmito slovy: „Proto ruce pryč od kyvadla!“