Tento materiál ukazuje na naprostou nadvládu Židů nad polským národem se všemi jejími hroznými následky. Poukazuje i na velké vyvraždění Poláků židovskou mocí a rabování polského národního majetku. Zmiňuje se také o Evropské unii jako o židovském výtvoru. Všechny další důležité informace o židovském panství v Polsku jsou zveřejněny ve studii T. Romanesca „Páni a otroci 20. století – Světová židovská konspirace“, která je zveřejněna na naší internetové stránce. V této studii je také mimo jiné podrobně popsané židovské panství v České republice!