Mexická autorka předkládané knihy z roku 1991, Mary Ball Martínezová, působila jako člen vatikánského tiskového sboru a byla z bezprostřední blízkosti svědkem odchodu Pavla VI., příchodu a odchodu Jana Pavla I., i příchodu Jana Pavla II. Proto má její osobní svědectví takový význam pro poznání postupu infiltrace katolické Církve jejími nejhoršími nepřáteli, zednáři a talmudským Židovstvem. Dílo umožňuje srozumitelnou a každému přístupnou formou pochopit metody i cíle intrik protikřesťanských sil v pozadí II. vatikánského koncilu, a proto je podáváme našim čtenářům v českém překladu.