Protimodernistická přísaha, zavedená svatým Piem X. 1. 9. 1910, kterou byl povinen skládat každý kněz před vysvěcením, byla již také v rámci protestantizace katolické církve pokoncilní sektou dávno potichu vypuštěna. Samotný fakt je pouze dalším výmluvným důkazem ovládnutí Vatikánu satanským duchem zednářstva a nepotřebuje komentáře.