Sekvence z projevu Escrivy de Balaguer v Caracasu 14. února 1975 (viz str. 113 knihy Celá pravda o OPUSU DEI), kde jasně projevuje svůj židovský původ, a to že Opus Dei není žádná „ultrakonzervativní“ katolická organizace, ale judaizovaná protikřesťanská sekta, určená ke zmatení katolíků a k ničení Církve svaté! Malou ukázkou toho jsou slova Escrivy, kdy našeho Pána a spasitele Ježíše Krista nazývá Židem, místo Bohočlověkem!