Sýkorův překlad v revizi Hejčlově k tisku upravil, rozčlenil, úvody a poznámkami opatřil dr. Rudolf Col (Velehrad, nakladatelství dobré knihy v Olomouci, 1945). Podle shodného názoru kompetentních autorit jde o nejlepší komentovaný překlad Nového zákona, na němž se autorsky podíleli tři z plejády vynikajících českých teologů z konce 19. a první poloviny 20. století.