Svou další velkou studií z roku 1992 německý autor, magistr teologie Johannes Rothkranz, organicky navazuje na trilogii „Nadcházející diktatura humanity“. Čtenář uvidí, že autor skutečně „nezapomněl na nic“, co sliboval již v přehledu obsahu. A tak se postupně a srozumitelně seznamuje se skutečnou silou v pozadí „evropské integrace“, kterou je mezinárodní mocenské Židovstvo a jeho vysoké finance. Uvidí, že budoucí jednotná Evropa vůbec nebude „křesťanská“. Dozví se také o úloze různých evropských finančníků a politiků nedávné doby včetně vysokostupňového zednáře Václava Havla. Dílo čtenáři přehledně a srozumitelně vysvětluje, kdo opravdu stojí za údajně „samovolným“ procesem integrace Evropy do obludného protikřesťanského superstátu, a také na konkrétních událostech ukazuje metody a mechanismy k svádění a ohlupování nic netušících obětí Satanovy synagogy.