Katolický teolog Johannes Rothkranz v předkládaném díle odhalil některé další ze lží kolem údajného mariánského zjevení v Medžugorji, aby mohli jasně rozpoznat pravdu všichni, kteří svůj zdravý lidský rozum ještě neztratili. Autor na základě dokumentů i logiky dokládá, že v případě Medžugorji se jedná o široce založený – a pro pokoncilní církev – v mnoha ohledech velice prospěšný podvod. Kdo jednou zná lži z Medžugorji, nemůže se nadále skrývat za jalovým argumentem, že dokud oficiální vatikánská církev o událostech definitivně nerozhodne, nadále trvají jako „zjevení“. Nelze přece čekat na konec zjevení, které se vůbec neudálo! Ze studie německého autora je zcela zřejmé, že „Gospa“ z Medžugorji, která přímo hlásá protikřesťanské zednářské ideje, nemůže být skutečnou Matkou Boží!