Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista.“ Tato zásadní výpověď velkého poselství Panny Marie v La Salettě je důvodem, proč se současná pokoncilní sekta usilovně snaží o jeho potlačení. Smysl je jasný: žalující prst matky Boží jasně ukazuje, kdo se zmocnil Vatikánu a vydává se za skutečnou Církev Ježíše Krista. Autor ve své studii čtenáři přehledně a fundovaně ukazuje, jak k podvrácení došlo, jaké jsou jeho hrozné důsledky, i čím se podle slov Marie má a musí bránit proti satanskému zlu, jemuž je v současném světě vystaven.