Dekret papeže sv. Pia X. zavrhuje bludné teze modernistů, nápadné již svou zednářskou terminologií. Jak vyplývá z odsouzených článků, dnešní bludaři modernismu nepřicházejí s ničím novým, nýbrž jen se starými tezemi, podle doby a okolností hlásanými někdy zastřeně a náznakově, jindy již zřetelněji. Naprostá většina odsouzených bludů je dnes v pokoncilní sektě prosazována již zcela otevřeně a ne náhodou vane ze všech odsouzených bludů nenávistný duch ghetta. Stejně tak bludná teze modernistů o odmítání učení apoštola Pavla je – jistě nikoli jen náhodně – ve shodě s pohanskou ideologií nacistů.