Kniha ruského Němce Theodora von Winberga z roku 1922 ukazuje na pozadí historické studie vzniku a vývoje ruského státu také jeho tragický novodobý osud, odhaluje samotný kořen zla! Jasně a přesvědčivě ukazuje prstem na pravé původce a před užaslýma očima čtenáře líčí dlouholetou a neúnavnou přípravu toho, co později vešlo do dějin jako Velká říjnová socialistická revoluce. Je také cenné, že nazývá věci pravými jmény a bolševickou revoluci se všemi důsledky pro ruský národ označuje za výsledek podlé a zhoubně působící židovské revoluční agitace během více než padesáti let. Proto také ve svém díle plným právem mluví o revolucí židozednářské! Autorova slova, určená čtenářům před téměř sto lety, mají v naší době ještě větší platnost a naléhavost než tehdy: „Dokonce ani dnes pořád ještě nechce tolik chytrých a skutečně vzdělaných lidí uvěřit, že existuje tajná, mocná a internacionálně organizovaná židozednářská síla, usilující o světovládu, k jejímuž dosažení se musí nejdříve zmocnit všech gójů!“ K tomu opravdu není co dodat.