Před nedávnem tragicky zemřelý Jörg Haider nebyl vlastenec, odvážně vystupující za zájmy svého národa, jak se domnívali (a dodnes domnívají) jeho stoupenci a obdivovatelé, nýbrž úslužná loutka Sionu, náležitě zasvěcená a vyškolená k ohlupování naivních a samostatného myšlení se děsících davů. Článek, převzatý z německého periodika „Pro Fide Catholica“, to dokládá dostatečně jasně pro každého, kdo se nebojí podívat na pravdu bez ohledu na to, jaká je. Co bylo výše řečeno o „úslužné loutce Sionu“, platí bez výjimky i na naší tzv. politickou scénu počínaje politickou mumií Miroslavem Sládkem a konče třeba „euroskeptikem“ (Židem) Václavem Klausem, v němž krátkozraká veřejnost z obavy před vlastní spoluodpovědností za osud národa vidí (nebo chce vidět) upřímného obhájce českých národních zájmů.