Jde o nezbytně jen stručný výběr statí z ruských vlasteneckých tiskovin převážně z první poloviny devadesátých let v překladu dr. Břetislava Dejdara. Snahou editora bylo přinést z obrovského množství materiálu alespoň stručný výtah ze všech oblastí života Ruska od duchovních po materiální. Jsou zde proto zastoupeny články a eseje o náboženství, historických i současných společenských poměrech, o politice, hospodářství, financích atd., samozřejmě vždy doplněné o nezbytný dějinný protipól neoddělitelné dvojice judaismu a zednářství, této dávné Nemesis Ruska i všech ostatních nežidovských národů a zvláště křesťanských. Předkládaný soubor chce ukázat, že Rusko přestalo být nějakým marxistickým papírovým tygrem, resp. medvědem, že je také Ruskem uvědoměle ruským, uvědoměle slovanským, popřípadě uvědoměle pravoslavným, prostě nacionálním. Že je i obrovitým euroasijským kontinentem. Bylo by však osudné to nevidět. Češi obzvlášť mají mnoho důvodů nebýt geopolitickými slepci. Pseudodemokratičtí teoretici vykládají o tom, že sám pojem vlast zastaral, že patří do necivilizované společnosti a že prý slovo vlast podle nich jen tím víc zní nejapně v Rusku, v zemi, kterou lze nazvat „vlastí stalinských lágrů“. Z předkládaných statí vyplývá jediný možný závěr: Z pohledu židovské elity je vlastenectví nežidovských národů nejhorším zločinem proti sionismu!