Drobná, avšak brilantní studie z roku 2005, převzatá ze stejnojmenného občasníku vydavatelství „Pro Fide Catholica“, precizně vysvětluje fenomén „mezinárodního terorismu“, který ve skutečnosti vůbec jako takový neexistuje a lidé si jej zaměňují pouze s jeho tragickými důsledky. „Skutečný terorismus má obvykle jen jeden zcela určitý, otevřeně vyhlášený cíl, kterého však většinou nedosáhne. Naproti tomu pouze simulovaný teror sleduje nezřídka několik cílů současně, které ovšem nemůže veřejně přiznat, zato však – bohužel – dosti často jich dosahuje podivuhodně rychle a úspěšně.“ Od doby publikování statě se již objevilo obrovské množství informací, odhalujících v oficiálních zprávách a komentářích řízených médií i nejrůznějších „vyšetřovacích komisí“ potlačování svědeckých výpovědí, zkreslování faktů, křiklavých nesrovnalostí i vyslovených lží. A zmíněné zavádějící snahy byly a jsou naprosto záměrné – za každou cenu zatajit skutečného původce „mezinárodního terorismu“, samotnou Satanovu synagogu, svedením pozornosti výše zmíněnými dezinformacemi na „pachatele“ uměle vytvořené nebo zcela vymyšlené. Bohužel i přes obrovské množství skutečných informací a vysvětlení dává veřejnost i nadále většinou přednost pohodlnějším „poučením“ centrálně řízenými médii, a jak známo, nemyslícího lze snadno přesvědčit i tou největší hloupostí.