Kniha rakouského autora Antona Orela z roku 1934 objasňuje židovskou otázku z duchovně-religiózních a tím v dané souvislosti i rasových prazákladů. S přímo obdivuhodnou logikou i jasností obsahu zde autor křesťanským i židovským čtenářům podává vysvětlení zásadního bodu, na němž jediném v celé židovské otázce záleží, tj. judaismu. Předkládaný svazek, rozšířený separát z velké studie „Weltantlitz“ (Tvář světa), má církevní schválení k tisku. Je pochopitelné, že se pravda o judaismu nebude líbit každému, ale to nic nemění na skutečnosti, že musí být řečena.