Předložený přehled velice přesvědčivě ukazuje, že katolické náboženství je nejen nejstarší a tedy i nejctihodnější, ale především je z něj zřejmé, že na rozdíl od ostatních, včetně tzv. pokoncilní církve, vytvořených pouhými lidmi k podkopání jediné pravé Církve Boží, a tedy nutně falešných, bylo založeno Ježíšem Kristem, Synem Božím.