V dobách, kdy lidé ještě většinou měli živou víru, bylo vlastně zbytečné podrobněji komentovat papežské encykliky a případné objasnění podal věřícím každý farář. Dnes nemáme ani první, ani druhé, a proto nezbývá než alespoň apelovat na čtenáře, aby si ve vlastním zájmu pozorně prostudovali encykliku Lva XIII. IMMORTALE DEI o křesťanském státním zřízení a povinnostech občanů, kde najde nejen vysvětlení chaosu, bídy, zločinnosti, válek, obav a strachu dnešního světa, ale také jediný správný, protože Boží vzor spravedlivé a spořádané společnosti; každé jiné „řešení“ nesčetných problémů současnosti, která se nám předkládají, jsou předem odsouzena k neúspěchu a novému zklamání, protože pocházejí z téže padělatelské dílny, která sama všechno zmíněné zlo záměrně produkuje a uvádí do světa.