Malý výběr karikatur předních bolševických vůdců, skutečných hrobařů Ruska, doprovodil již roku 1921 Alfred Rosenberg znamenitou předmluvou, která prozrazuje nejen jeho výbornou znalost ruských poměrů, ale také doslova jasnozřivý odhad budoucího vývoje v nešťastné zemi pod hrůzovládou – téměř výhradně židovských – bolševiků.