Janem Rysem podepsaná kniha je podrobnou kronikou asi vůbec nejznámějšího případu rituální vraždy novější doby – kdy byl alespoň jeden z pachatelů souzen a potrestán –, který dnešním potomkům vrahů dodnes nedává spát. Dílo také čtenáři podrobně ukazuje, jak se v polenském případu na straně Židů horlivě angažoval T. G. Masaryk, ale také že svou „vědeckou studií“ o procesu v Polné se přímo ideálně blamoval. Rysovo vynikající dílo tak uzavírá pevný kruh důkazů nejen o částečném židovském původu Masaryka, ale hlavně o jeho fanatismu, s nímž vždy hájil zájmy Židovstva, a to mnohdy i krajně povážlivými prostředky od překrucování skutečností, vyslovených lží až po iniciování kriminálních činů. Židé i přes nesčetné důkazy opakovaně prohlašují rituální vraždu za „ohavný výmysl antisemitů“ se záměrem vyvolat nepřátelství k celému židovskému národu. To však sebeméně nevysvětluje neoddiskutovatelnou skutečnost, že z rituální vraždy byli podezíráni, obviňováni a také právem trestáni výhradně a jedině Židé! Nežidovská strana navíc nikdy netvrdila, že rituální vraždy jsou záležitostí celého židovského národa, nýbrž jen určité sekty v něm, což potvrzují i výroky mnoha samotných Židů. Jestliže však – jako i v případě vražd v Polné – se všichni Židé staví na obranu usvědčených vrahů, neměli by se divit, že v nežidovských národech je přesvědčení o židovských rituálních vraždách stále živé. Ani více než sto let po vraždách v Polné se vlivné židovské kruhy nepřestávají stavět na obranu usvědčeného vraha Hilsnera a chrlí na nežidovskou veřejnost záplavu televizních pořadů, filmů a knih zcela ubohé masarykovské úrovně, plné vytáček, polopravd i primitivních lží, a klidně dál opakují odporné obvinění matky a bratra oběti! Nechybějí však ani snahy udělat z Hilsnera židovského mučedníka. Nápis na jeho „čestném hrobě“ ústředního židovského hřbitova ve Vídni hlásá celému světu: „Leopold Hilsner (Heller), zemřel 8. ledna 1928 ve věku 51 let. Jako nevinná oběť lži o rituální vraždě úpěl 19 roků v žaláři.“ A nedávno se dokonce veřejnosti ozval vídeňský Žid s požadavkem po Hilsnerově soudní rehabilitaci! To už je skutečný vrchol stavění skutečností na hlavu a současně i projev nebetyčné drzosti!