Encyklika „Humanum genus“ papeže Lva XIII. z roku 1884 opakuje a znovu navždy potvrzuje odsouzení protikřesťanské sekty zednářů, jak to poprvé učinil Klement XII. roku 1738 a po něm mnozí další z papežů římské církve, jako např. Benedikt XIV. roku 1751 v konstituci „Providas“, Pius VII. roku 1821 konstitucí „Ecclesiam a Christo Jesu“ a jiní, ale současně je jeho encyklika i posledním papežským dokumentem v tomto smyslu, což dává tušit stále silnější pronikání lóžových bratrů do vysokých kruhů vatikánské hierarchie. Dnes už je Vatikán pouhou loutkou zednářské a za ní stojící židovské moci!