Může mít fenomén UFO vůbec něco společného s katolickou teologií? Ano, může a do konce musí. Tak jako je předmětem teologie a zvláště eschatologie i ďábel, patří tam i projevy jeho působnosti v materiálním i duchovním světě lidí. Autor francouzského originálu knihy z roku 1997, Alain Kérizo, v předkládané knize ukazuje, že v celkovém společenském rámci jsou UFO v rovině obecného lidu protějškem resp. doplňkem k činnosti tajných společností. UFO mají za úkol zapustit do obecného povědomí zárodky nového náboženství prostřednictvím svého houfného výskytu v masmédiích (tisku, rozhlasu, televizi). Fenomén UFO je tedy motorem pro impulsy, které přenášejí prostřednictvím kolektivního povědomí jednotlivců na občanské společnosti, a současně slouží jako regulátory při koordinaci operací tajných služeb. Odtud tedy i podobnost mezi některými hnutími nadšenců UFO a esoterickými společnostmi: Mají totiž stejného původce, vycházejí z téhož zdroje, vyvolávají totožné obtěžování. Tajné společnosti i UFO prostě jen působí v různých rovinách.