Už zase židovská rituální vražda: „To je směšné, každý přece ví…“ Ne, to vůbec není směšné, a (téměř) nikdo nic neví. Od té doby, kdy judaismus pronikl do křesťanské společnosti, má každá historická událost pouze dva možné osudy – buď bude zamlčena nebo zfalšována; v případě rituální vraždy to platí dvojnásobně! Nikdo netvrdí, že všichni Židé jsou zasvěceni do tajemství krve a mnoho se jich od toho s ošklivostí odvrací, ale určité kruhy Židovstva se přesto vždy znovu a znovu stavějí do role ochránce usvědčených rituálních vrahů a využívají svého obrovského vlivu na vlády i veřejné mínění k jejich beztrestnosti. Autorova studie je cenná především tím, že se nespokojuje jen s výčtem nejznámějších případů rituálních vražd a průběhem i důsledky soudních procesů s vrahy, ale také a hlavně dokládá, že kořeny postmesiánské židovské rituální vraždy spočívají v samém nejzákladnějším zdroji judaismu!