Původně heslo znělo „Jednota křesťanů“, později „Sjednocení náboženství“. Na II. Vatikánském koncilu však jeden zasvěcenec prozradil, o co skutečně jde: Ani jednota křesťanů, ani sjednocení náboženství, nýbrž vztah mezi Židy a Nežidy je tím pravým obsahem ekumenismu. Je tedy za kulisami sehrávána zcela jiná hra, než jakou je celý ten mírový a sjednocovací povyk, prezentovaný „hloupému“ lidu? Co vlastně znamená jednota mezi Židy a Nežidy? K nalezení odpovědi na tyto otázky je nevyhnutelné nahlédnutí do „náboženských“ knih Židovstva. Horizonty, které se při tom otvírají, rychle pozorovateli objasní, že ekumenismus není nic jiného než rafinovaný podvod.