Mgr. theol. J. Rothkranz na ostudném případu s efodem (náprsním štítkem resp. náprsníkem starozákonního velekněze) prokazuje, že Giovanni Montini, který si říkal „papež“ Pavel VI., byl trojským koněm judaismu v samém srdci katolické hierarchie. Článek je současně přesvědčivým dokladem židovských kořenů Pavla VI. i jeho obojaké taktiky při prosazování nepřípustných novot v Kristově církvi.