Německy píšící autor srbského původu ve svém díle z roku 1875 mistrovsky ukazuje, že i na nevelké ploše je možné názorně shrnout kořeny, metody i zákonité důsledky židovské otázky. Téměř to vypadá, jako by Osman Bey vycházel ze směrnic „Protokolů sionských mudrců“, které ovšem byly v písemné podobě přijaty až na paralelním tajném zasedání špiček židovského řádu B’nai B’rith během I. sionistického kongresu v Basileji 1897, a širší nežidovské veřejnosti byly známy díky jejich prvnímu německému vydání teprve od roku 1919. Osman Bey ve své knize totiž předjímá již rozbití evropských monarchií jako předstupně k vytváření beztvaré nadnárodní Evropské unie a podobných monster s konečným cílem absolutní světovlády One World. Do stejné kategorie spadá i souběžná judaistická infiltrace katolické církve jako největšího protivníka židovských světovládných plánů. Opravdu nelze než obdivovat, jak autor také jasně ukazuje omyly a předsudky nežidovských národů o podstatě, taktice a cílech Židovstva, které opovrhlo Božími přikázáními z úst Mojžíše a propadlo kultu zlata.