Petr Martin Ngo-Dinh-Thuc, arcibiskup z Hue ve Vietnamu, vydal 25. února 1982 v pěti jazycích deklaraci, tedy úřední prohlášení, v němž veřejně oznámil, že Apoštolský Stolec sv. Petra v Římě není právoplatně obsazen. Důvod byl zřejmý všem skutečným katolíkům, setrvávajícím v neměnném učení a tradici pravé církve Ježíše Krista. Všichni pokoncilní pseudopapeži Jan XXIII., Pavel VI., Jan Pavel I., Jan Pavel II. a Benedikt XVI. se hlásáním bludů sami zbavili svého úřadu podle věčné bully „Cum ex Apostolatus officio“ papeže Pavla IV. z roku 1559 o ztrátě úřadů heretiků. Nepraví papeži se navíc stali členy různých zednářských denominací v stupni zasvěcení, odpovídajícím jejich konkrétní úloze trojského koně talmudismu v nejvyšším úřadu Církve a výjimkou není ani současný lžipapež a nejzjevnější heretik František. Nová pokoncilní sekta přes všechnu vnější okázalost a bombastickou propagandu naplňuje slova Písma svatého: „Vím o tvých skutcích: podle jména jsi živ, ale jsi mrtev“ (Zj 3,1).