Bula papeže Lva X. z roku 1521 DECET ROMANUM PONTIFICEM o exkomunikaci Martina Luthera, tedy bula, jejíž platnost je trvalá a nikdo nemá právo v ní něco měnit, ignorovat nebo ji dokonce rušit, jak to podle mnoha výroků z Vatikánu zamýšlí pokoncilní judaizovaná sekta.